Kod UFI

Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Załącznik ten wprowadza nie tylko zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych, ale także numer UFI (ang. …

Kod UFI Read More »