Rozporządzenie Reach

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady 1907/2006/WE regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Doradztwo w zakresie Reach

Rozporządzenie REACH dotyczy zarówno producentów, importerów produktów chemicznych oraz dalszych użytkowników.

Ewelina Drelich Consulting to firma specjalizująca się w doradztwie z zakresu REACH, CLP i rejestracji kosmetyków.