Rejestracja Reach substancji – procedura INQUIRY

Producenci i importerzy substancji w ilości wynoszącej co najmniej jedną tonę rocznie są zobowiązani do rejestracji substancji zgodnie z rozporządzenie REACH.

Jednym ze sposobów rejestracji substancji po 31 maja 2018 r. zgodnie z REACH jest wysłanie zapytania (tzw. procedura INQUIRY). Zapytanie należy wysłać zawsze przed dokonaniem rejestracji. Dotyczy to:

  1. Substancji niewprowadzonych
  2. Substancji wprowadzonych, ale niezarejestrowanych wstępnie.

Zapytanie  należy zrobić przed planowanym wytworzeniem substancji lub wprowadzeniem jej do obrotu. Programem, w którym należy przygotować dokumentację do rejestracji substancji zgodnie z REACH jest IUCLID. Wysłanie zapytania w celu rejestracji substancji powinno już zawierać wstępną dokumentację. Całość przeprowadza się za pośrednictwem systemu REACH IT.

Doradztwo i rejestracja REACH

Zajmujemy się doradztwem i rejestracją REACH, tworzeniem kart charakterystyki, procesem wprowadzenia kosmetyków na rynek.

Kluczowym etapem rejestracji substancji jest jej poprawna jej identyfikacja i klasyfikacja. Kolejnym etapem jest odnalezienie podmiotów, które już taką substancję zarejestrowały lub planują zarejestrować. Umożliwia to obniżenie kosztów rejestracji substancji, a także pozwala na zaoszczędzenie kosztów.

W przypadku substancji już zarejestrowanych należy skontaktować się  podmiotami, które już ta substancję zarejestrowały i ustalić z zasady na jakich przekażą nam dane z badań, dane naukowe dotyczące naszej substancji. W przypadku substancji niezarejestrowanych należy, jeśli to możliwe skontaktować się z podmiotem, który również chce to zrobić i ustalić warunki współpracy.

Ważnym etapem rejestracji substancji jest ocena zagrożeń i ryzyka. Należy dostarczyć informacje dotyczące zastosowań, zagrożeń oraz dokonać oceny ryzyka w celu przedstawienia bezpiecznego stosowania substancji.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych należy przedłożyć pełną dokumentację rejestracyjną o czekać na przetworzenie jest przez ECHA.

Ewelina Drelich Consulting oferuje przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji REACH substancji chemicznych, a także wykonanie reportu bezpieczeństwa chemicznego, komunikację w ramach SIEF, pomoc przy identyfikacji substancji i inne.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie + 517 146 298 lub przez e-mail: kontakt@kartymsds.pl