Rejestracja Kosmetyków

Produkty kosmetyczne, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych, podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.

Rozporządzenie zawiera zbiór wymagań prawnych dotyczących produktów kosmetycznych, a w szczególności ich składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i przede wszystkim bezpieczeństwa kosmetyków we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Każdy wprowadzany do obrotu produkt musi posiadać kompletną dokumentację oraz szereg badań, które potwierdzą jego bezpieczeństwo stosowania i będą zgodne z wszystkimi wymogami prawa.

Należy zaznaczyć, że osoba, która decyduje się na sprowadzenie kosmetyków na teren UE jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo stosowania oraz spełnienie wszystkich wymogów prawnych, mimo tego, że producent kosmetyków może mieć siedzibę na innym kontynencie.  Spełnienie wymogów prawnych dotyczących wprowadzania kosmetyków na rynek może okazać się szczególnie kłopotliwe i wymagać pomocy specjalistów.

Etapy rejestracji kosmetyków

Pierwszym etapem w procesie rejestracji kosmetyków jest ustalenie osoby odpowiedzialnej. Kolejnym krokiem jest wykonanie licznych badań w celu potwierdzenia bezpieczeństwa kosmetyku, który chcemy wprowadzić na teren UE.

Licznym restrykcjom prawnym podlega również etykieta produktu kosmetycznego, który chcemy zarejestrować. Etykieta powinna zawierać informacje  dotyczące składu, daty produkcji i przydatności do zużycia, nominalnej ilości masy w opakowaniu oraz dane osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji można przystąpić do sporządzenia dokładnego raport bezpieczeństwa kosmetyku.

Ostatnim etapem wprowadzania kosmetyków od obrotu jest ich rejestracja w europejskiej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych: portalu CPNP. Obowiązek dokonania rejestracji spoczywa również na osobie odpowiedzialnej.

Zdajemy sobie sprawę, że każda z tych czynności wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego pomagamy w procesie wprowadzania kosmetyków do obrotu.

Nasza oferta w zakresie rejestracji kosmetyków obejmuje:

Artykuły z Bazy Wiedzy powiązane z ofertą: