Rejestracja Kosmetyków

Produkty kosmetyczne, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych, podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.

Rozporządzenie zawiera zbiór wymagań prawnych dotyczących produktów kosmetycznych, a w szczególności ich składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i przede wszystkim bezpieczeństwa kosmetyków we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pomagamy w procesie wprowadzania kosmetyków do obrotu.

Nasza oferta w zakresie rejestracji kosmetyków obejmuje:

  • rejestrację kosmetyków w EU w ramach systemu CPNP
  • opracowanie kompletu dokumentacji dla produktu kosmetycznego
  • przygotowanie odpowiedniego oznakowania opakowania
  • aktualizacja dokumentacji
  • opieka prawna i doradztwo w zakresie wymagań zgodnie z aktualnym prawodawstwem
  • weryfikację dokumentów klienta
  • opracowanie receptury produktu kosmetycznego

Artykuły z Bazy Wiedzy powiązane z ofertą:

Wprowadzanie kosmetyków na rynek

Wprowadzanie kosmetyków na rynek – rola Safety Assessora Jednym z warunków wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest sporządzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Można powiedzieć, że jest to kluczowy element całego procesu.…

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu

Wprowadzenie Wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest czynnością prawną, która jest regulowana przez następujące akty prawne: Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  1223/2009/WE  z  dnia  30  listopada  2009  r. dotyczące produktów…