Kod UFI

Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Załącznik ten wprowadza nie tylko zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych, ale także numer UFI (ang. unique formula identifier), czyli niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej. Został on ustanowiony ze względu na często pojawiąjące się problemy z identyfikacją produktów posiadających złożone nazwy handlowe.

Producenci będą mogli samodzielnie i bezpłatnie wygenerować UFI dla swoich produktów. Kod ten należy wprowadzić na etykietę i/lub w określonych przypadkach do karty charakterystyki oraz podać przy zgłoszeniu mieszaniny na nowych zasadach.

Oprócz UFI wprowadzony zostanie również nowy, ujednolicony system zgłoszeń, który będzie dotyczyć poszczególnych grup w następujących etapach:

od dnia 1 stycznia 2020 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do stosowania przez konsumentów
od dnia 1 stycznia 2021 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania profesjonalnego
od dnia 1 stycznia 2024 r. – importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowania przemysłowego

Do końca 2019 r. obowiązują zgłoszenia za pośrednictwem systemu ELDIOM zgodnie z Ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

Firma ED Consulting oferuje pełną obsługę w zakresie generowania kodów UFI i zgłaszania mieszanin. Zapraszamy do kontaktu.