Karty charakterystyki

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna,  a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.

Karta charakterystyki zawiera informacje o  potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją/mieszaniną, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją/mieszaniną.

Nasza oferta w zakresie kart charakterystyki obejmuje:

  • przygotowanie nowej karty charakterystyki dla substancji lub mieszaniny
  • opracowanie karty charakterystyki na podstawie receptury
  • aktualizowanie treści kart charakterystyki zgodnie ze zmianami w aktach prawnych
  • przygotowanie kart charakterystyki w języku angielskim
  • ocena zgodności gotowej karty charakterystyki z wymaganiami prawnymi
  • rejestracja w systemie ELDIOM
  • monitorowanie procesu zgłoszenia

Artykuły z Bazy Wiedzy powiązane z ofertą: