Etykieta zgodnie z rozporządzeniem CLP. Informacje uzupełniające.

Etykieta na opakowaniu mieszaniny chemicznej jest elementem, na którym obowiązkowo powinny znaleźć się takie informacje jak (zgodnie z art. 17 CLP): nazwa, adres i numer telefonu dostawcy (dostawców); nominalna ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona w innym miejscu na opakowaniu; identyfikatory produktu; piktogramy określające rodzaj …

Etykieta zgodnie z rozporządzeniem CLP. Informacje uzupełniające. Read More »