Rejestracja kosmetyków

Raport bezpieczeństwa kosmetyków

Zrozumieć raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Kosmetyki są regulowane w Unii Europejskiej przez Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009. Głównym celem tego rozporządzenia jest stworzenie zestawu zasad dla wszystkich kosmetyków, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. Jednym z wymagań stawianym przez to rozporządzenie jest dokonanie oceny bezpieczeństwa przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego …

Raport bezpieczeństwa kosmetyków Read More »

Wprowadzanie kosmetyków na rynek – rola Safety Assessora

Jednym z warunków wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest sporządzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Można powiedzieć, że jest to kluczowy element całego procesu. Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego może być wykonana jedynie przez osobą zwaną Safety Assessorem. Rola tej osoby przy wprowadzeniu kosmetyków do obrotu jest ogromna. Tak naprawdę jego opinia decyduje o tym, czy kosmetyk jest …

Wprowadzanie kosmetyków na rynek – rola Safety Assessora Read More »

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu

Wprowadzenie Wprowadzenie kosmetyków do obrotu jest czynnością prawną, która jest regulowana przez następujące akty prawne: Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  1223/2009/WE  z  dnia  30  listopada  2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych obowiązujące od 11 lipca 2013 roku, które  zastąpiło przepisy ustawy o kosmetykach (Dz.U.2001 nr 72 poz. 473 ze zm.) i dyrektywy Rady 76/768/EWG ze …

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu Read More »