Karty charakterystyki

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Karty charakterystyki mają zapewnić użytkownikom chemikaliów dostęp do niezbędnych informacji, pomagając im w ten sposób chronić zdrowie ludzi i środowisko. Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje już tylko jeden nowy wzór karty charakterystyki. Zatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru. W myśl art. 31 ust. 5 rozporządzenia …

Co powinna zawierać karta charakterystyki? Read More »

Karty charakterystyki – wymogi informacyjne dotyczące powiadomień do ośrodków zatruć

Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny, które zgodnie z klasyfikacją zawartą w kartach charakterystyki stwarzają zagrożenia są zobligowani do złożenia informacji do odpowiednich organów. Wymóg obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku. Informacje, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu znajdują się na karcie charakterystyki. Zestaw informacyjny obejmuje: dane kontaktowe nazwę handlową lub nazwę …

Karty charakterystyki – wymogi informacyjne dotyczące powiadomień do ośrodków zatruć Read More »

Kto powinien sporządzać karty charakterystyki?

„[…] Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających”. Niestety w rozporządzeniu nie została sprecyzowana definicja osoby kompetentnej, która może sporządzać karty charakterystyki. Powstaje zatem pytanie, kto …

Kto powinien sporządzać karty charakterystyki? Read More »