Zapoznaj się z naszymi materiałami

Baza Wiedzy

Karty charakterystyki, rozporządzenie REACH, CLP, doradztwo REACHrejestracja kosmetyków, raport bezpieczeństwa kosmetyków to tematy wymagające fachowej wiedzy. 
Wymogi  prawne stawiane importerom, producentom oraz innym uczestnikom łańcucha dostaw produktów chemicznych i kosmetyków podlegają nieustannym zmianom. Naszym celem jest dostarczenie Państwu rzetelnych informacji dotyczących zarówno zmian w prawie, jak ich realizacji w praktyce.