Ewelina Drelich Consulting

Doradztwo z zakresu REACH, CLP i rejestracji kosmetyków.

karty charakterystyki. karty msds

O firmie

Ewelina Drelich Consulting

Ewelina Drelich Consulting to firma specjalizująca się w doradztwie z zakresu REACH, CLP i rejestracji kosmetyków.

Nasza oferta skierowana jest do producentów i importerów oraz podmiotów indywidualnych, których działalność podlega pod akty prawne REACH i CLP. Zajmujemy się również fachowym doradztwem i obsługą procesu rejestracji kosmetyków i wprowadzeniem kosmetyków na rynek. Rejestrujemy produkty biobójcze.

Naszą misją jest dostarczanie klientom rozwiązań spełniających ich oczekiwania, dopasowanych do charakteru ich działalności, które zapewnią firmie funkcjonowanie zgodnie z literą prawa.

Filary Działalności

Czym kierujemy się w Pracy

Dokumentacja chemiczna to dziedzina, w której specjalizuje się Nasza firma. Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę na każdym etapie wdrażania w Państwa firmie wymogów stawianych przez REACH, CLP i inne powiązane akty prawne.

Potrzeby klientów stawiamy na pierwszym miejscu!

Indywidualne podejście do klienta!

Satysfakcja ze wspólpracy gwarantowana!

Mówią o nas

Referencje od Klientów

Najlepszym potwierdzeniem jakości świadczonych usług są opinie Naszych zadowolonych klientów.

"...Poziom wiedzy oraz profesjonalizm w podejściu do potrzeb klienta sprawił, że z przyjemnością polecam firmę Ewelina Drelich Consulting jako solidnego partnera w zakresie doradztwa chemicznego..."

Główne filary naszej działalności

Oferta Firmy

Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą dotyczącą doradztwa chemicznego.

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady 1907/2006/WE regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.
Zostało one wprowadzone w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, które mogą być zagrożone w związku z użytkowaniem chemikaliów.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna,  a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.
Karta charakterystyki zawiera informacje o  potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją/mieszaniną, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją/mieszaniną.

Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging)  wprowadziło w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku.
Rozporządzenie CLP uzupełnia rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE.

Produkty kosmetyczne, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych, podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.
Rozporządzenie zawiera zbiór wymagań prawnych dotyczących produktów kosmetycznych, a w szczególności ich składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i przede wszystkim bezpieczeństwa kosmetyków we wszystkich krajach Unii Europejskiej.